banner

VOCs

VOCs

VOC standard

Kontrola VOC
HOS standard za isparljive organske spojeve, koji imaju mnoge štetne učinke na okoliš i zdravlje ljudi.

Tokom štampe i suhog laminiranja, doći će do isparljivih emisija toluena, ksilena i drugih VOC-ova, pa smo uveli opremu VOC-a za prikupljanje hemijskog plina, te ih kompresijom do sagorijevanja pretvaraju u CO2 i vodu, što je prijateljsko za okoliš.
Ovaj sistem smo uložili iz Španije od 2016. godine, a nagradu od lokalne samouprave dobili smo 2017. godine.
Ne samo da napravimo dobru ekonomiju, već i kroz naše nastojanje da ovaj svijet učinimo boljim naš je cilj i radna orijentacija.